Warsztaty

Witamy na stronie ośrodka psychoterapii poMOCNI

logo-g-wbg

Poznaj nas

Zapisz się na wizytę

training

Trening umiejętności społecznych

angry

Trening zastępowania agresji

family

Warsztaty dla rodziców: poMOCNY rodzic

child-icon

Co musisz wiedzieć o swoim dziecku w wieku 0-3 lata.

sleep

Budząc Sen – warsztat pracy ze snami.

good-family

Warsztaty dla dobrych rodziców. Dzieci z ADHD, ODD

depressed

Warsztat dla rodziców Moje dziecko i depresja - to niemożliwe!

angry-2

Trening radzenia sobie ze złością

Trening umiejętności społecznych
Dla kogo?

Trening umiejętności społecznych jest formą zajęć przeznaczoną dla dzieci z szeroko rozumianymi trudnościami w interakcjach społecznych. Poprzez trudności te rozumiemy m.in. wycofanie społeczne, kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, brak umiejętności wyrażania własnego zdania, trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji i potrzeb w sposób skuteczny a także akceptowalny społecznie.
Istotą treningu jest korygowanie zachowań iekonstruktywnych a także nabywanie nowych umiejętności, co odbywa się dzięki odpowiednio zorganizowanemu środowisku, które spełnia rolę psychoedukacyjną, korekcyjną jak i terapeutyczną. Trening opiera się na rozwiązywaniu problemów, z którymi na co dzień stykają się uczestnicy. Poszczególne sytuacje są dyskutowane, szukane są możliwe rozwiązania, a wreszcie doskonalone są zachowania uznane za najlepsze. Poddawanie się treningowi prowadzi do tego, że ćwiczone zachowania lub też całe ich sekwencje stają się nawykowymi.

Do udziału w treningu zapraszamy dzieci z deficytami w zakresie komunikacji społecznej m.in:

 • nie radzące sobie z trudnymi emocjami takimi jak: złość, lęk, wstyd, smutek itp.
 • mające trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi,
 • mające trudności w utrzymaniu relacji koleżeńskich,
 • mające trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
 • potrzebujące zmiany zachowań niepożądanych na zachowania akceptowane społecznie w bezpiecznym i pełnym akceptacji środowisku,
 • potrzebujące miejsca do rozwoju poczucia własnej wartości oraz poczucia sprawczości w atmosferze wsparcia i życzliwości,
 • z diagnozą ZA, ADHD, dzieci nieśmiałe, mające kłopoty z przestrzeganiem norm społecznych.
 • Cele

  Celem zajęć jest wyposażenie dzieci w praktyczne umiejętności, które będą mogły zastosować poza grupą. Dzieci uczą się głównie poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne. Nabywają wiadomości na temat emocji, nowych zachowań, w sposób dostosowany do swojego wieku. W kilkuosobowych grupach, uczestnicy uczą się jak współdziałać ze sobą, być wrażliwym na uczucia innych, wymieniać się poglądami i informacjami z poszanowaniem drugiej osoby. Poprzez wzajemne oddziaływania, rozwijają samoświadomości własnych uczuć i potrzeb, ucząc się zarazem asertywnego sposobu komunikacji własnych emocji i myśli. Zdobyta podczas spotkań wiedza oraz umiejętności, poprawiają nie tylko funkcjonowanie w społeczeństwie i rożnych sytuacjach społecznych, ale również wpływają na poprawę relacji uczestnika z otoczeniem oraz rozwijają zdolność do prawidłowego postrzegania i rozumienia własnych zachowań i emocji.

  Grupa wiekowa: od 5-18 r.ż.

  Termin:
  każda sobota miesiąca o g.9.00 10.00, 11.15 (każda godzina dla innej grupy)
  czwartek 16.00, 17.00 - w zależności od grupy wiekowej

  Start:
  jesień 2019 r. (po zebraniu się grupy)

  Czas trwania:
  zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 min;
  przewidziany czas trwania programu to 6 miesięcy.

  Koszt treningu:
  70 zł za jedne zajęcia – płatność z góry za cały miesiąc – tydzień przed pierwszymi zajęciami.

  Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie konsultacji.
  Koszt konsultacji to 100 zł (min. 1 konsultacja).

  Organizacja:
  Małe grupy 4-6 osobowe.

  Szczegółowy pogram zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb uczestników zajęć. Spotkania z rodzicami będą się odbywały w momencie zaistnienia takiej konieczności.

  Trening zastępowania agresji

  Jeśli Twoje dziecko ma problem z opanowaniem agresji, a napięcie rozładowuje w niekontrolowany i nieakceptowalny społecznie sposób; jeżeli jego zachowanie prowadzi do problemów interpersonalnych, wyrzutów sumienia, a także poczucia bezsilności, to zapraszamy na trening zastępowania agresji.

  TZA realizowany jest w 3 modułach:

 • Trening umiejętności prospołecznych
 • Trening kontroli złości
 • Trening wnioskowania moralnego i wartości.
 • W trakcie treningu uczestnicy:

 • Uczą się kontroli trudnych zachowań
 • Poznają nowe sposoby unikania kłopotów w relacjach społecznych
 • Ograniczą zachowania agresywne wobec najbliższych
 • Podniosą poziom samooceny i samoświadomości
 • Zaczną bardziej świadomie wybierać sposoby działania
 • Będą lepiej przewidywać skutki swoich zachowań
 • Organizacja

  Trening trwa ok 6 miesięcy;
  spotkanie raz w tygodniu 1-1,5 godz. pracy,

  Koszt:
  70 zł spotkanie.

  Jak zacząć?

  Przed rozpoczęciem konieczna jest konsultacja: wizyta rodziców(zebranie wywiadu) oraz wizyta dziecka. Rozpoczynamy po zebraniu się grupy.

  Warsztaty dla rodziców: poMOCNY rodzic
  Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

  Cele warsztatu:

 • uświadomienie, czym jest wysokie poczucie własnej wartości,
 • szukanie odpowiedzi na pytanie, co wpływa na powstawanie poczucia wartości u dziecka,
 • wskazanie konkretnych sposobów postępowania z dzieckiem, by budować w nim wysokie poczucie wartość.
 • Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice

  Cele warsztatu:

 • uświadomienie konsekwencji stosowania klapsa i innych metod niekonstruktywnych dla rozwoju dziecka i relacji rodzica z dzieckiem,
 • możliwość rozpoznania własnych motywów stosowania klapsa,
 • pokazanie alternatywnych do kar cielesnych sposobów postępowania z dzieckiem,
 • poznanie i ćwiczenie metod zachęcania dziecka do współpracy.
 • Emocje dziecka

  Cele warsztatu:

 • uświadomienie, w jaki sposób małe dzieci wyrażają emocje,
 • zrozumienie czemu do dzieci przeżywających silne emocje nie docierają racjonalne argumenty,
 • wpokazanie alternatywnych do kar cielesnych sposobów postępowania z dzieckiem,
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów

  Cele warsztatu:

 • zrozumienie: dlaczego dzieci się kłócą,
 • uświadomienia co je wspiera a co utrudnia rozwiązywanie konfliktów,
 • przyjrzenie się pytaniu jak reagować?
 • Mały terrorysta. O dziecięcych atakach złości

  Cele warsztatu:

 • uświadomienie rodzicom z czego wynikają, czym mogą być spowodowane wybuchy złości u małych dzieci,
 • pokazanie czym z punktu widzenia rozwoju dziecka są ataki złości i do czego dziecku są one potrzebne,
 • wskazanie sposobów reagowania w sytuacji, gdy dziecko przeżywa atak złości.
 • Słowa mają moc – pochwała. Czy chwalić? Jak chwalić?

  Cele warsztatu:

 • uświadomienie, jakie znaczenie ma dla dziecka bycie docenianym przez opiekunów,
 • wskazanie różnic pomiędzy docenianiem a ocenianiem,
 • pokazanie konkretnych sposobów doceniania dziecka,
 • jak włączyć dziecko da aktywności jak je motywować.
 • Słowa ranią. Moja złość Twoja złość. O złoszczeniu się słów klika.

  Cele warsztatu:

 • uświadomienie, jakie konsekwencje może mieć dla dziecka przemoc werbalna i jakie formy może przybierać,
 • zastanowienie się nad przyczynami agresywnych reakcji ze strony opiekunów w stosunku do dziecka,
 • wypracowanie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, by do przemocy werbalnej nie dochodziło.
 • Co musisz wiedzieć o swoim dziecku w wieku 0-3 lata.

  Krąg dla przyszłych rodziców i małych dzieci.

  Jak życie płodowe ma się do psychiki dziecka.
  Jak rozwija się mózg. Jak kształtuje się przywiązanie. Kamienie milowe. Bunt dwulatka. Adaptacja. Wsparcie...

  Spotkania 2 razy w tygodniu
  2h wspólnego przyglądania się
  20zł/spotkanie.

  Budząc Sen – warsztat pracy ze snami.

  Co noc otrzymujesz list z ważną informacją.

  Czy go otworzysz i przeczytasz?

  Sny ukazują osobiste wzorce i kierują ku pełni. Przyglądając się im podczas warsztatu, analizując je i czerpiąc z ich potencjału, zaczynasz lepiej rozumieć własne zachowanie. Docierasz do nieświadomych motywacji, które kierują Twoim życiem, w tym źródeł trudności psychicznych.
  Co więcej, sny ukazują kierunki rozwiązania tych trudności, w tym obrazy o uzdrawiających właściwościach. Czerpiąc z ich potencjału uwalniasz się ze starych wzorców i kierujesz ku spełnieniu.

  Koszt: 100 zł od osoby/4h pracy.

  Warsztaty dla dobrych rodziców. Dzieci z ADHD, ODD
  Dla kogo?

  Warsztaty przeznaczone są dla rodziców/opiekunów, którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, zachowaniami opozycyjno – buntowniczymi, zaburzeniami zachowania, dziecięcymi wybuchami złości. Na warsztaty zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci sprawiających trudności m.in. w wykonywaniu poleceń, mających problem z koncentracją uwagi, sprawiających trudności w odrabianiu prac domowych, łamiących domowe normy i zasady, okazujących nieposłuszeństwo, prezentujących zachowania agresywne.

  Proponowany przez wytyczne AACAP, NICE, Europejskiej Grupy Roboczej ds. ADHD, projekt postępowania zakłada, że leczenie ADHD jest postępowaniem wielokierunkowym, obejmującym zarazem oddziaływania terapeutyczne, jaki i farmakologiczne. Proponowane warsztaty rodzicielskie i interwencje poznawczo-behawioralne w rodzinie są metodą efektywną w pracy z dziećmi z ADHD oraz ich rodzinami i należą do jednych z podstawowych oddziaływań terapeutycznych.

  Cel

  Cel terapeutyczny warsztatów dla rodziców jest wieloaspektowy. Oprócz wpływu na pierwotne objawy ADHD, warsztaty mogą pomóc w redukcji innych zachowań problemowych oraz zapobiec wtórnym objawom tj. zaburzenia opzycyjno-buntownicze. Jeśli wymienione problemy zostaną poddane lepszej kontroli, dziecko z ADHD dozna mniejszej ilości niepowodzeń, frustracji i krytyki, co może dać mu więcej wiary we własne siły, poprawić nastrój i wpłynąć na lepsze funkcjonowanie społeczne. W trakcie warsztatów rodzice uczą się w odmienny sposób postępować ze swoimi dziećmi, skupiać na zachowaniach pożądanych (zamiast na niepożądanych), uczą się stosowania konkretnych technik behawioralnych.

  Tematy poruszane w czasie warsztatów:

 • Wykład wstępny na temat ADHD.
 • Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 • Behawioralne i poznawcze techniki radzenia sobie z objawami ADHD – „okulary na ADHD”.
 • Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
 • Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie.
 • Nagradzanie pozytywnych zachowań.
 • Przestrzeganie norm i zasad.
 • Skuteczne wyciąganie konsekwencji.
 • Wprowadzenie systemów żetonowych.
 • Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej.
 • Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.
 • Grupa: 10-15 os. (min 8 osób)

  Czas trwania warsztatów: cykl 12 spotkań po 1,5 godziny, odbywają się 1 raz w tygodniu, pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralno-poznawcze.
  Po zakończonym cyklu możliwe konsultacje indywidualne z rodzicami (koszt 150 zł/godz).

  Cena: 600 zł (uczestnicy otrzymują skrypt z materiałami oraz dyplom ukończenia warsztatu)

  Prowadzący:


  Natalia Predko - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych (TUS SSI).

  Przez ostatnie lata doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i z rodzinami zdobywała w pracy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży w UDSK w Białymstoku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Terapii Autyzmu „SOTIS” w Warszawie oraz Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Pasjonatka w swojej dziedzinie, wciąż pogłębiająca swoją wiedzę oraz praktyczne jej zastosowanie.


  Magdalena Chmielewska – Psycholog, Pedagog, Certyfikowany Trener umiejętności społecznych (TUS SSI).

  Trener dramy stosowanej, praktyk metody „ Dam Radę!” oraz „Jestem z Ciebie dumny!”. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty z umiejętności psychologicznych dla dzieci i dorosłych. Ukończyła magisterskie studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła Szkolenie z Terapii Poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży przy CBT EDU w Warszawie, jak również I stopień Szkoły Trenerów Dramy Stosowanej STOP-KLATKA w Warszawie. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywała jak konsultant w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, prowadząc warsztaty edukacyjne dla rodziców, szkolenia dla studentów, nauczycieli, pedagogów, współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi m.in. Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje).

  Warsztat dla rodziców Moje dziecko i depresja - to niemożliwe!

  To, czy dziecko ma depresję musi być przez jego rodziców rozumiane i dobrze jest, aby wiedzieli oni jakiego rodzaju problemy stoją przed nimi. Dzieci mogą cierpieć na depresję zupełnie tak jak dorośli. Nie ma nic dziwnego w tym, że nasze dzieci przez krótki czas mówią nam lub pokazują, że czują się smutne, nieszczęśliwe, zirytowane lub zniechęcone. Jednak gdy dziecko ma depresję, to zupełnie inna sprawa.

  Musimy wiedzieć, jak odróżnić ekspresję negatywnych emocji od obecności choroby. Dlatego zapraszamy wszystkich rodziców, którzy:

 • mają dziecko z diagnozą depresji,
 • podejrzewają, że ich dziecko przeżywa trudności emocjonalne,
 • martwią się, czy zachowania ich dzieci są typowe dla ich wieku, czy już nie,
 • ich dzieci wkraczają w tzw. okres dorastania i czują, że nagle komunikacja między nimi zawodzi,
 • obserwują niepokojące zachowania tj: pogorszenie w nauce, wagary, nadmierne korzystanie z telefonu czy komputera, zmiany w kontaktach z otoczeniem, częstsze kłótnie,
 • zauważyli u dziecka samookaleczenia.
 • Celem warsztatu będzie omówienie objawów charakterystycznych dla depresji, rozpoznanie które z nich występują u mojego dziecka i kiedy warto udać się po specjalistyczną pomoc.
  Porozmawiamy również o tym, jak chcemy, aby wyglądała komunikacja między nami - rodzicami a dorastającymi dziećmi, i co zrobić aby być blisko ze sobą.

  Koszt: 240 zł / 1 osobę / 5 godz.
  Min. 7 osób

  Trening radzenia sobie ze złością

  Dziecięca złość jest emocją, która przysparza nauczycielom, rodzicom i samym dzieciom najwięcej trudności. Trening powstał po to, by pomóc dzieciom rozpoznawać swoje uczucia, identyfikować przyczyny złości i radzić sobie z nimi bez uciekania się do agresji.

  Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Spotkania prowadzone będą raz w tygodniu w małej grupie - do 7 osób, cykl 12 spotkań ( kryterium doboru grupy - wiek, oraz wstępna indywidualna konsultacja rodziców i dzieci).

  Plan zajęć oparty jest na autorskim programie radzenia sobie ze złością u dzieci oraz z wykorzystaniem materiałów i technik terapeutycznych. Celem treningu jest poprawa zachowania dziecka w jego najbliższym otoczeniu, jak również w środowisku szkolnym i rówieśniczym, a także umiejętność tworzenia relacji z innym opartych na wzajemnych szacunku.

  Tematyka zajęć dostosowana jest do potrzeb i możliwości indywidualnych każdego dziecka, należy jednak mieć na uwadze, iż trening stanowi integralną całość i najlepsze efekty przynosi udział w całości zajęć.

  Zostaw wiadomość

  STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ OFERTA WARSZTATY CENNIK KONTAKT