Małgorzata Mozerys-Ćwikła2021-11-07T16:30:42+01:00

Małgorzata Mozerys-Ćwikła

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Relację terapeutyczną buduję w oparciu o założenia podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, korzystam też z innych podejść terapeutycznych.

Na co dzień w praktyce zawodowej obcuję ze złożonością problematyki kształcenia dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie, wspieram młode osoby w dorastaniu, rodziców nastolatków w ich rodzicielskiej roli, dorosłych w konfrontacji z życiowymi kryzysami i budowaniu dobrego życia. Przez kilkanaście lat współpracowałam z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomagania ludziom w porządkowaniu swojego życia zawodowego. Zawsze kibicuję osobistemu rozwojowi, temu, co służy zdrowiu, pielęgnuję postawę szacunku i podmiotowości klienta w relacji pomocowej, wierzę, że współpraca przynosi wszystkim więcej korzyści niż podziały.
Żyję zwyczajnym życiem żony i matki.

Jestem przekonana, że za pomocą słów tworzymy naszą rzeczywistość, możemy więc odnaleźć konstruktywne znaczenia naszych doświadczeń i zdefiniować na nowo nasze możliwości. Staram się, żeby rozmowa była jak najbardziej pomocna.

W poMOCNYCH prowadzę konsultacje, terapię, również krótkoterminową, dla młodzieży i dorosłych.

Kwalifikacje

Ukończyłam:

Psychologia stosowaną na Uniwersytecie Łódzkim
Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP
Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi zakończone uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty

Kursy

Terapia Poznawczo – Behawioralna Dzieci i Młodzieży – Centrum CBT EDU Warszawa II Kongres Suicydologiczny
Interwencja Kryzysowa wobec osób przeżywających kryzys utraty i żałoby – ARCAN
Trening interpersonalny – Ośrodek INTRA, Warszawa
BSFT – prosta droga do głębokich zmian – konferencja naukowa – PTPSR
RODO dla psychoterapeutów – Stowarzyszenie Psychoterapeutów Integratywnych
Zrozumieć nastolatka – etykieta a zawartość – warsztat – CODiR
Dobra praktyka w psychoterapii – konferencja PTPSR
Pomocne techniki w psychoterapii i pomaganiu – konferencja – PTPSR
Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy, Jon Frederickson – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Psychoterapia – Zdrowienie i Rozwój – konferencja – PTPSR
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – konferencja – SWPS
ABC Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu – CTK Łódź
Diagnozowanie jako profesjonalna kompetencja psychologa – PTP
Studium zarządzania zasobami ludzkimi – Regionalne Centrum Szkoleniowe Białystok
szkolenia trenerskie – Regionalne Centrum Szkoleniowe Białystok
Profilaktyka uzależnień – warsztaty dla nauczycieli – Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku
Dzieci na krawędzi. O potrzebie wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży – konferencja – CODiR – Białystok
Warsztat antydyskryminacyjny z elementami dramy – Stowarzyszenie 9/12
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem – Fundacja Dzieci Niczyje
Nie przegraj – profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży – Fundacja Dzieci Niczyje
Problematyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku – konferencja – Uniwersytet Medyczny – Łódź
Mediacja metodą skutecznego rozwiązywania sporów – konferencja szkoleniowa – Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ Białystok
Skuteczna komunikacja z mediami w czasie zarządzania sytuacją kryzysową na terenie placówki oświatowej – CEN Białystok
Rola pedagoga i psychologa w przeciwdziałaniu przemocy w szkole. Znaczenie szkolnych norm, nagród i konsekwencji – konferencja – Instytut Badań w Oświacie – Warszawa
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna dzieci z dysleksją rozwojową – warsztat

Zostaw wiadomość

Go to Top