Dziś nasi psychoterapeuci z Ośrodka Psychoterapii w Białymstoku przedstawią symbolikę roli dziadków w procesie kształtowania dzieci.

Jaka jest rola dziadków w rozwoju dziecka?

Zarówno babcia, jak i dziadek są skarbnicą wiedzy oraz doświadczeń dla wnuków. Ich wpływ na rozwój wnuków, w znacznym stopniu zależy od zaangażowania w wychowanie i opiekę. Dziadkowie, poprzez swoje traktowanie wnuków, wpływają na to, jak one jako dorośli będą traktować swoje wnuczęta.

Kotwica

Bengston (1985) wyróżnia cztery najczęściej spotykane role dziadków w rozwoju dzieci. Pierwszą z nich jest tak zwana rola „kotwicy”, która polega na scalaniu rodziny, uczeniu wnucząt wartości oraz mądrości życiowej, a także kształtowaniu tożsamości.

Opiekun

Drugą bardzo istotną rolą jest rola „opiekuna”, która przede wszystkim opiera się na wsparciu rodziców w wychowaniu i opiece nad dziećmi. Scalają rodzinę jako całość.

Negocjator

W sytuacji konfliktów pomiędzy rodzicami a dziećmi dziadkowie przyjmują rolę „negocjatorów”, którzy pozwalają wnukom zrozumieć zachowanie rodziców.

Historyk

W kształtowaniu tożsamości dzieci istotnie ważna jest rola „historyka”, pełniona przez babcię lub dziadka. Polega ona na prezentowaniu dzieciom drzewa genealogicznego rodziny, ukazaniu powiązań pomiędzy przeszłością a teraźniejszą. Dziadkowie są rodzinnymi nauczycielami historii, którzy dbają o pielęgnowanie rodzinnych tradycji i wartości.

Badania pokazują, że dziadkowie, którzy spędzają czas z wnukami żyją dłużej: ). W naszym Ośrodku Psychoterapii w Białymstoku planowane są spotkania dla dziadków, którzy chcą poznać psychologiczne aspekty rozwoju dzieci. Doświadczeni Psychologowie z Białegostoku podzielą się wiedzą i wprowadzą dziadków w świat psychologii. Szczegóły na naszym FB: Pomocni Ośrodek Psychoterapii Dzieci Młodzieży Par i Osób Dorosłych.