Nasz zespół

Ewa Dąbrowska-Jackowska
Ewa Dąbrowska-Jackowska
psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk, terapia osób dorosłych, młodzieży, dzieci 0-3 lata
Katarzyna Kotowicz
Katarzyna Kotowicz
psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapia os. dorosłych, par dzieci i młodzieży
Magdalena Chmielewska
Magdalena Chmielewska
psycholog, pedagog, trener TUS, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, psychoterapia dzieci i młodzieży
Beata Grycel
Beata Grycel
pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Magdalena Szuma
Magdalena Szuma
psycholog, psychoterapeuta osób dorosłych i młodzieży
Anna Chańko – Kraszewska
Anna Chańko – Kraszewska
W Ośrodku poMOCNI pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi
Aleksandra Zadroga
Aleksandra Zadroga
Monika Radziszewska
Monika Radziszewska
psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Czerniewska-Konopko Justyna
Czerniewska-Konopko Justyna
psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych
Iga Górska
Iga Górska
Jestem psychologiem, pracuje z dziećmi i młodzieżą.
Sandra Malicka
Sandra Malicka
psycholog, terapeuta środowiskowy
Justyna Powęska
Justyna Powęska
psycholog dziecięco-młodzieżowy
Marta Gauk
Marta Gauk
psycholog dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji, pedagog
Paulina Łupińska
Paulina Łupińska
psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Aleksander Waś
Aleksander Waś
Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Maria Żukowska
Maria Żukowska
psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia
Marta Cybuch
Marta Cybuch
psycholog, psychoterapeuta w takcie szkolenia
Joanna Czernia
Joanna Czernia
psychoterapeuta w trarcie szkolenia, psychoonkolog, pedagog
Elżbieta Jeżyna
Elżbieta Jeżyna
pedagog, psychoterapeuta
Joanna Gregorczuk-Prosicka
Joanna Gregorczuk-Prosicka
psychoterapeuta w trakcie szkolenia, pedagog
Emilia Wołyniec-Kurkowska
Emilia Wołyniec-Kurkowska
psycholog, terapeuta środowiskowy
Urszula Domysławska
Urszula Domysławska
lekarka w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Jesteśmy dla Was

Najważniejsi dla Nas jesteście Wy.

  • 500+ – godzin szkoleń oraz doświadczenia własnego
  • 2016 – od tego roku pracujemy z Wami
  • 18+ – godzin superwizji każdego miesiąca
  • nieskończona – ilość serca, którą wkładamy w Naszą pracę

Najczęściej zadawane pytania

Psychoterapeuta wraz z Pacjentem podczas konsultacji podejmują decyzję o podjęciu psychoterapii. Aby psychoterapia była efektywna potrzebna jest sprawność intelektualna oraz pozostawanie w dobrym kontakcie z rzeczywistością- osoby pod wpływem środków psychoaktywnych nie mogą uczestniczyć w terapii, a osoby chore psychicznie powinny taką decyzję skonsultować z lekarzem psychiatrą.

Psychoterapia w zależności od stosowanego podejścia to proces składający się z kilku lub kilkunastu spotkań lub długotrwały proces liczony raczej w latach niż miesiącach. Niezależnie od podejścia w jakim pracuje terapeuta nie można jednoznacznie określić ile spotkań rozwiąże kłopot. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu. Przeciętny proces terapeutyczny trwa od roku do dwóch lat, ale bywają też Pacjenci uczestniczący w terapii powyżej 5 lat (dotyczy pracy nad głębokimi problemami, najczęściej w podejściu psychodynamicznym). Jedna sesja terapii indywidualnej trwa od 45 do 60 minut. W naszym ośrodku terapia indywidualna trwa 50 min od kilku miesięcy do około dwóch lat.

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła wyższe studia psychologiczne, medyczne lub inne o kierunku humanistycznym, oraz kilkuletnie szkolenie z zakresu psychoterapii. Przygotowanie zawodowe psychoterapeuty obejmuje też jego własną psychoterapię oraz superwizję – monitorowanie własnej pracy u doświadczonego terapeuty. Psychiatra to lekarz, który po ukończeniu studiów medycznych. Wypisuje leki oraz zwolnienia lekarskie. Psycholog to osoba, która ukończyła studia psychologiczne i uzyskała tytuł magistra psychologii. Jeśli po ukończeniu studiów kontynuuje naukę w zakresie zastosowań klinicznych sychologii, po ukończeniu licznych staży i zadaniu egzaminu uzyskuje tytuł psychologa klinicznego (specjalisty psychologii klinicznej). Wystawia diagnozy i opinie psychologiczne. Służy poradnictwem.
Po etapie konsultacji: od jednej do trzech spotkań, Pacjent i terapeuta (ustnie lub pisemnie) zawierają kontrakt terapeutyczny. Obejmuje on: zasady obejmujące podczas terapii. W kontrakcie opisane jest: kiedy, gdzie i jak często odbywają się sesje, jaki jest koszt, zasady odwoływania/przekładania sesji, płatności za sesji, na których Pacjent jest jest nieobecny, określone są także zasady kończenia terapii.
Terapeuta zwykle nie potrzebuje danych klienta aby efektywnie pracować – wystarczy imię i numer telefonu. Jeśli chodzi o informacje osobiste ujawniane przez klientów w czasie sesji, kodeks etyczny psychoterapeuty zobowiązuje go do utrzymania tych faktów w tajemnicy. Tajemnica zawodowa obowiązuje nawet podczas wezwania do sądu – terapeuta nigdy nie świadczy w sprawach klientów.
Nie. Psychoterapeuta nie ma uprawnień do zapisywania leków ani wiedzy o ich działaniu. Wyjątek stanowią osoby, które są równocześnie psychiatrami i psychoterapeutami.
Nie. Podobnie jak w przypadku leków, uprawnienia do wydawania zwolnień lekarskich mają wyłącznie lekarze. Psycholog nie jest lekarzem, więc nie wydaje zwolnień.
Psychoterapeuta musi posiadać dyplom ukończenia studiów oraz dyplom ukończenia 4-letniego akredytowanego szkolenia psychoterapeutycznego. Certyfikowany psychoterapeuta to psychoterapeuta, który zdał egzamin w towarzystwie przynależnym do szkoły, w której się kształcił lub stowarzyszeniu zawodowym. Każdy psychoterapeuta ma obowiązek superwizji.

Zostaw wiadomość