Dla kogo?

Trening umiejętności społecznych jest formą zajęć przeznaczoną dla dzieci z szeroko rozumianymi trudnościami w interakcjach społecznych. Poprzez trudności te rozumiemy m.in. wycofanie społeczne, kłopoty w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych, brak umiejętności wyrażania własnego zdania, trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich emocji i potrzeb w sposób skuteczny a także akceptowalny społecznie.

Istotą treningu jest korygowanie zachowań niekonstruktywnych a także nabywanie nowych umiejętności, co odbywa się dzięki odpowiednio zorganizowanemu środowisku, które spełnia rolę psychoedukacyjną, korekcyjną jak i terapeutyczną. Trening opiera się na rozwiązywaniu problemów, z którymi na co dzień stykają się uczestnicy. Poszczególne sytuacje są dyskutowane, szukane są możliwe rozwiązania, a wreszcie doskonalone są zachowania uznane za najlepsze. Poddawanie się treningowi prowadzi do tego, że ćwiczone zachowania lub też całe ich sekwencje stają się nawykowymi.

Kogo zapraszamy?

Dzieci, które:
-nie radzące sobie z trudnymi emocjami takimi jak: złość, lęk, wstyd, smutek itp.
-mające trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi,
-mające trudności w utrzymaniu relacji koleżeńskich,
-mające trudności w adaptacji do nowych sytuacji,
-potrzebujące zmiany zachowań niepożądanych na zachowania akceptowane społecznie w bezpiecznym i pełnym akceptacji środowisku,
-potrzebujące miejsca do rozwoju poczucia własnej wartości oraz poczucia sprawczości w atmosferze wsparcia i życzliwości,
– z diagnozą ZA, ADHD, dzieci nieśmiałe, mające kłopoty z przestrzeganiem norm społecznych.

Jak zacząć?

Zapraszamy do naszego psychologa w Białymstoku na konsultację przed TUS.
Start: jesień 2020
5 lat doświadczenia w prowadzeniu TUS!
Zadzwoń 515 188 411
Czekamy na Ciebie!