Aleksandra Zadroga2023-01-17T14:24:26+01:00
Aleksandra Zadroga

Aleksandra Zadroga

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia organizowanego przez Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Opieki Środowiskowej.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym, choć bliskie jest mi również podejście integracyjne, które zakłada łączenie technik z różnych nurtów psychoterapii. Elastyczność metod w terapii i indywidualne podejście do trudności Klientów bywa bowiem pomocne w dążeniu do realizacji celów i osiąganiu dobrostanu psychicznego.

Zależy mi, aby psychoterapia była szansą na lepsze zrozumienie doświadczeń, przez które przechodzi Klient oraz spojrzeniu na nie z różnych perspektyw. W swojej pracy staram się tworzyć przestrzeń na przyjrzenie się emocjom oraz potrzebom w atmosferze empatii i akceptacji.

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Moją pracę poddaję regularnej superwizji i stale poszerzam swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach oraz warsztatach rozwojowych.

Kwalifikacje

Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito

Kurs psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod  kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Kierunek: Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Podyplomowe studia pedagogiczne

Kursy

Szkolenia dotyczące przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałania, organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”; tytuły wybranych szkoleń: “Definicja przemocy”, “Sytuacja psychologiczna osoby doznającej przemocy”, “System przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, „Kompetencje służb”, “Prowadzenie interwencji”, “Mity, stereotypy, postawy i fakty na temat przemocy”, “Jak postępować w sytuacji krzywdzenia dziecka”, “Prowadzenie rozmowy z osobą doznającą przemocy”, “Strategia pracy w sytuacji przemocy w rodzinie – analiza przypadków”.

Szkolenie “Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” organizowanego przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną SYNAPSIS; warsztaty szkoleniowe dotyczące: rozwoju dziecka, wczesnych objawów ASD, standardów procesu diagnostycznego, obserwacji dziecka z podejrzeniem ASD, wywiadu z rodzicami dziecka z podejrzeniem ASD, przekazania rodzicom informacji o wynikach postępowania diagnostycznego.

Szkolenie “Zaburzenia słuchu u dzieci i młodzieży – następstwa – diagnostyka i planowanie terapii – Etap I i II” organizowanego przez Fundację Bonum Commune; warsztaty szkoleniowe dotyczące: percepcji słuchowej, zaburzenia słuchu, treningu percepcji słuchowej, Polskiego Pediatrycznego Testu Zdaniowego PTZ-D prof. Edwarda Ozimka.

Doświadczenie zawodowe

Fundacja Aktywizacja

Trener pracy/job crafter

Wspieranie osób z niepełnosprawnościami w drodze do aktywizacji zawodowej

Centrum Zdrowia Psychicznego Leszczynowa

Obserwator terapii grupowej

Analizowanie procesów grupowych i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami z terapeutami prowadzącymi

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”

Pierwsza pomoc psychologiczna dla osób doznających przemocy w rodzinie zgodnie z ideą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Zajęcia stażowe w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku (obserwowanie zajęć terapeutycznych dzieci, prowadzonych przez psychologa, wsparcie przy organizacji pracy poradni)

Zajęcia stażowe w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy (uczestniczenie w terapii grupowej i indywidualnej pacjentów, uczestniczenie oraz prowadzenie zajęć aktywizujących)

Zajęcia stażowe w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (rozmowy z osobami uzależnionymi, uczestniczenie w terapii grupowej oraz indywidualnej pacjentów).

Zostaw wiadomość

Go to Top