Anna Chańko – Kraszewska2021-12-24T06:59:23+01:00
Psycholog Białystok

Anna Chańko – Kraszewska

Jestem psychologiem, pedagogiem, socjologiem, psychoterapeutą uzależnień w procesie certyfikacji, trenerem umiejętności społecznych i dramy stosowanej. Ponadto zdobywam kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu psychotraumatologa.

Od 12 lat jestem związana z edukacją na poziomie wyższym – pracując jako nauczyciel akademicki, a także szkolnym.

Od wielu lat współpracuję z instytucjami zajmującymi się resocjalizacją (tj. areszt śledczy, zakład karny, zakład poprawczy), terapią, wychowaniem i edukacją, prowadząc rozmaite szkolenia, warsztaty: w zakresie przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień, zapobiegania przestępczości, zachowaniom ryzykownym; treningi: interpersonalne, intrapsychiczne, rozwijające kompetencje społeczne, zastępowania agresji oraz wykłady, prelekcje czy pogadanki o tematyce resocjalizacyjnej, psychoterapeutycznej, w różnych placówkach.

Jestem autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych, a także monografii naukowych (np. Uwarunkowania zachowań przestępczych dziewcząt i kobiet, 2016).

W 2014 roku wkroczyłam w świat psychoterapii, a każdy kontakt z klientem jest dla mnie odrębym doświadczeniem. Wierzę, że każdy człowiek jest pełen zasobów, potencjałów, które czasami są głęboko skrywane, zapomniane lub jeszcze nienazwane i w procesie terapeutycznym próbuję je z Wami odkrywać. W naszej relacji stawiam na jakość, otwartość i szczerość, bez zbędnego pośpiechu, tworzenia pozorów. I choć jestem wielbicielką teatru, cieszę się, gdy przy mnie zdejmujecie swoje maski…

Kwalifikacje

Ukończyłam:

Psychologię: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Psychoterapię uzależnień: Polsko – Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień w Broku

Profilaktykę społeczną i resocjalizację: Uniwersytet Warszawski

Pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą: Uniwersytet w Białymstoku

Socjologię: Uniwersytet w Białymstoku

Plastykę i technikę: Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Edukację przedszkolną i szkolną: Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie

Kursy

Akademia Rozwoju Umiejętności Trenerskich – Trener Umiejętności Społecznych (poziom 4EQF)

Kurs na praktyka metody Kids’ Skills – Dam Radę!, Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

I stopień TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach)

Trening Zastępowania Agresji jako forma pracy z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie Trening Zastępowania Agresji(TZA) w pracy z trudnym podopiecznym

Szkolenie „Zarządzanie stresem”

Szkolenie „Coaching – od teorii do praktyki”

Kurs pracy z grupą metodą dramy – DAW (Dramowa Akademia Wolontariacka) – praca z jednostką i grupą metodą dramy stosowanej

Kurs wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs pedagogiki zabawy

Kurs technik skutecznych negocjacji

Ukończone warsztaty: inteligencja emocjonalna w szkole i w domu

Szkolenie z zakresu pracy z osobami uzależnionymi od hazardu

Szkolenie przygotowujące do pracy w streetworkingu z osobami eksperymentującymi, uzależnionymi od środków psychoaktywnych

Doświadczenie zawodowe

Pedagog szkolny, psycholog; Szkoła Podstawowa im. Królowej Bony Sforzy w Obrubnikach;

Nauczyciel akademicki w Zakładzie Twórczej Resocjalizacji, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku;

Psycholog, trener – SOWA Szkolenia Warsztaty Mediacje;

Trener – Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie (szkolenia dla kuratorów sądowych, kadry pracującej w DPS, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, itd.);

Nauczyciel przedmiotów psychologicznych, socjologicznych w Zaocznej Policealnej Szkole Cosinus w Białymstoku;

Trener w projekcie „Agresji mówię NIE!” – trening zastępowania agresji z elementami treningu umiejętności społecznych, Zakład Karny w Białymstoku

Pedagog szkolny w Zespole Szkół w Zawadach

Psycholog – Trener – Europejska Grupa Konsultingowa Anna Kazimierczak, projekt „Moja firma”

Instruktor kulturalno-wychowawczy – Klub „ZENIT” w Białymstoku

Pedagog, trener – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Allegro” w Białymstoku

Trener w projektach „Szkoła dla rodziców”, „Aktywność kluczem do sukcesu” – Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji „PRAGMATIC” z siedzibą w Kielcach

Streetworker w Fundacji „Spe Salvi” w Białymstoku

W Ośrodku poMOCNI pracuję z młodzieżą i oosbami dorosłymi.

Zostaw wiadomość

Go to Top