Elżbieta Jeżyna2021-11-07T16:47:14+01:00

Elżbieta Jeżyna

Jestem pedagogiem, psychoterapeutką, terapeutką zajęciową.

Absolwentką czteroletniego podyplomowego szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem (Instytut DMT), a obecnie asystentką.

Aktualnie przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty DMT i jednocześnie kontynuuję szkolenie na 4,5 letnim Kursie Psychoterapii organizowanym przez Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Najogólniej mówiąc to, co jest celem psychoterapii, to pomoc w różnorakich trudnościach, w uwolnieniu od cierpienia, to także pomoc w zdrowieniu, w samorozwoju. Najprościej mówiąc psychoterapia ma prowadzić do zmiany.

Jest wiele „dróg” które do zmiany prowadzą, dlatego w pracy korzystam z różnych metod i technik w zależności od trudności z jakimi osoba zgłasza się na terapię.

DMT – to mało znana w Polsce metoda terapeutyczna. Opiera się na idei, że ciało i umysł są jednością, a co za tym idzie zarówno poprzez słowa jak i poprzez ciało i szeroko pojęty ruch komunikujemy się ze sobą i ze światem. W ten sposób możemy siebie wyrażać, poznawać i zmieniać. Psychoterapia DMT pozwala osiągnąć zmiany w psychice poprzez zaangażowanie zarówno umysłu, jak i ciała.

Od 2010 roku pracuję pod stałą superwizją, co oznacza, że regularnie konsultuję moją pracę z kimś bardziej doświadczonym ode mnie, co zapewnia lepszą jakość pracy.

Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kwalifikacje

Ukończyłam:

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW- kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Szkołę Policealną nr 1 Ochrony Zdrowia – kierunek terapia zajęciowa
Instytut DMT w Warszawie

Kursy

od 2007 r. uczestniczyłam w różnych szkoleniach i warsztatach z zakresu choreoterapii – terapii tańcem i ruchem – łącznie ponad 300 godzin;
W tym między innymi:

Terapia tańcem w oparciu o metodę Anny Halprin Life/Art Process – Kurs doskonalenia zawodowego – Ośrodek „Kined” – prowadzenie – Ursula Schorn
– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – Kurs doskonalący I stopnia -Reha – Start – prowadzenie Dariusz Okrzesik
„Sposoby Patrzenia” – Psychoterapia DMT dla niemowląt, dzieci i ich rodzin – warsztat oparty na autorskim programie – Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem „IBA”- prowadzenie – Suzi Tortora
„Wstęp do Kestenberg Movement Profile” – warsztat psychologiczny – Instytut DMT- prowadzenie – Katarzyna Dańska
„Zastosowanie Tańców w Kręgu w Terapii” – szkolenie – „Independance” Centrum Terapii Tańcem i Ruchem – prowadzenie – Zuzanna Pędzich
”Pełnia możliwości ruchu w Laban Bartenieff Movement System” – prowadzące –
Agnieszka Sokołowska, Katharina Conradi, Agi Gyulavari
„ Terapia tańcem – choreoterapia ” – warsztaty metodyczne I i II stopnia – Poradnia „Edukacja” – prowadzenie Zuzanna Pędzich
„ Ja i moje ciało” – doświadczenie pozytywnego obrazu siebie w pracy z ciałem, relaksacji i tańcu – warsztat -„Inverso” – Instytut Psychoterapii Rodzin i Par- prowadzenie -Beata Marecka – Zehetbauer
„Przepływ – Rytm – Witalność” – warsztat – „Inverso” – Instytut Psychoterapii Rodzin i Par- prowadzenie – Beata Marecka – Zehetbauer
– „Holokaust i pamięć transgeneracyjna”- warsztat – Warsaw Dance Department – prowadzące – Karni Ishai, dr Joan Chodorow

Doświadczenie zawodowe

Od 2010 pracuję jako choreoterapeutka z grupami pacjentów na Oddziałach Dziennych: nerwicowym, psychiatrycznym i psychogeriatrycznym w Ośrodkach Psychoterapeutycznych. Obecnie w Centrum Zdrowia Psychicznego „Leszczynowa”
Od 2012 prowadzę warsztaty rozwojowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Prowadziłam grupową i indywidualną terapię tańcem i ruchem dla dzieci z Domu Dziecka oraz w „Ośrodku Nasz Dom”, a także grupową psychoterapię tańcem i ruchem dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Ośrodku „Etap”
W 2016 Prowadziłam terapię tańcem i ruchem na całodobowym oddziale dla kobiet uzależnionych od alkoholu w Choroszczy
Od 2016 pracuję jako psychoterapeuta DMT indywidualnie – w prywatnej praktyce.
Od 2017 współpracuję z Białostockim Stowarzyszeniem Abstynentów „Krokus” -pracuję w punkcie konsultacyjnym dla DDA .
Od 2019 pracuję jako terapeuta zajęciowy na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w UDSK

W Ośrodku poMOCNI prowadzę psychoterapię osób dorosłych, wsparcie dzieciom od 0 do 11 r.ż.

Zostaw wiadomość

Go to Top