Emilia Wołyniec-Kurkowska2024-04-14T17:12:19+02:00
Psycholog Białystok

Emilia Wołyniec-Kurkowska

Psycholog, poradnictwo rodzinne, terapia par, terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży, Certyfikowany Trener Treningów Zastępowania Agresji ART, Mediator w sprawach karnych nieletnich i rodzinnych.

W ramach swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych prowadzę konsultacje dla młodzieży przejawiającej trudności w nawiązywaniu, podtrzymywaniu relacji oraz sprawiających trudności wychowawcze, a także dla młodzieży doświadczającej kryzysu emocjonalnego wynikającego z niskiej samooceny, braku satysfakcjonujących relacji rówieśniczych, podejmującej próby autoagresji, skonfliktowanej z najbliższym otoczeniem. Jestem również zorientowana na pracę z osobami dorosłymi będącymi osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, ale też z osobami, które w ramach pełnomocnego wyroku Sądu zostały skierowane do odbycia spotkań z zakresu redukcji zachowań agresywnych, lub takimi które chcą pracować nad zmianą swego zachowania eliminując tendencje agresywne. Prowadzę także mediacje rodzinne.

Na co dzień pracuje jako pedagog szkolny i specjalny, jestem autorką artykułów wspomagających rodziców w trudnej relacji z dziećmi na blogu „Wolontariat Drogą do Praworządności”. Jako Certyfikowany Trener Treningów Zastępowania Agresji jestem w stanie pracować z osobami, które przejawiają braki w obszarze regulowania, nazywania i społecznie aprobowanego wyrażania emocji.

Chcąc opisać swoje doświadczenie zawodowe na uwagę zasługuję fakt, iż autentyczny kontakt w relacji terapeutycznej z pacjentem stanowi priorytet moich działań w zakresie terapii dzieci, młodzieży i dorosłych.

Moje zawodowe motto brzmi:

„Wierze, że są kwiaty, które rodzą się ze spojrzeń ludzkich oczu”

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Kwalifikacje

Ukończyłam:

Magister pedagogiki, specjalność: Paca socjalna, studia dzienne 5-letnie, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii.

Magister Psychologii, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie, IV rok, magisterskie studia 5-letnie.

Szkoła Mediacji Rodzinnych, Certyfikat Mediatora, Stowarzyszenie Mediatorów Polskich, Podlaski Oddział Regionalny.

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie nadające kwalifikacje do nauczania przedmiotów wychowania do życia w rodzinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studia podyplomowe kierunek: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Studia podyplomowe na kierunku: resocjalizacja. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Kursy

Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży, 2-letni kurs certyfikacyjny. Centrum Terapii Behawioralnej w Warszawie.

Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji ART, Instytut Amity w Warszawie.

Szkolenie ze sporządzania genogramu klasycznego. Polski Instytut Ericksonowski.

Certyfikat trenera programu profilaktyki przestępczości Akademii Bezpiecznego Człowieka.

Szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom destrukcyjnym wśród uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych.

Szkolenie „Trening uwrażliwiający” z elementami treningu komunikacji, treningu interpersonalnego, metodyki pracy z klientem, Zakład Poprawczy w Białymstoku.

Ukończenie cyklu szkoleń dla realizatorów programów profilaktycznych: Dialog motywujący (DM) i terapia poznawczo-behawioralna (TBT) w terapii i profilaktyce uzależnień behawioralnych.

Akademia Doradcy Zawodowego, Virtus Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju

Warsztat szkoleniowy „ Praca z młodzieżą w środowisku placówki zamkniętej”, w Ośrodku

Wychowawczym im. św. Jana Bosko w Rożanymstoku.

Warsztat szkoleniowy przygotowujący do pracy z młodzieżą eksperymentującą lub uzależnioną od środków psychoaktywnych, Etap. Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji.

Warsztat szkoleniowy „ Asertywność- w trosce o jakość swojego życia”, Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna w Białymstoku

Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji, Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych, Zakład Twórczej Resocjalizacji.

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej.

Pedagog szkolny i pedagog specjalny w szkole podstawowej.

Wolontariuszka w Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Wolontariuszka w Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP

Trener Treningu Zastępowania Agresji w Centrum sprawiedliwości Naprawczej w Białymstoku.

Praktyki w Niepaństwowym ośrodku Rehabilitacji i Readaptacji MONAR w Zaczerlanach k/Choroszczy.

Praktyki Oddział Kliniczny Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Praktyki Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatrii Wieku Rozwojowego, Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Praktyki Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Pokrewnych Dla Dzieci i Młodzieży, Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie.

Staż w Department of Probation, New York, USA. Sommer course, Certyfikat „Risk Taking Behaviour”, CPD Certified Services, Safegurading

Children Academy, Ilkley, West Yorkshire LS29 8HD, UK.

Sommer course Certyfikat „Hidden Harm”, CPD Certified Services, Safegurading Children Academy, Ilkley, West Yorkshire LS29 8HD, UK.

Zostaw wiadomość

Go to Top