Psycholog Białystok

Joanna Czernia

Jestem psychoterapeutą w trakcie 5 letniego kursu psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Ukończyłam studia zarowno z Pracy Sojalnej jak i Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie kończę studia podyplomowe z psychoonkologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Moja droga zawodowa rozpoczęła się 10 lat temu od pracy z dziećmi i młodzieżą w różnego rodzaju placówkach opiekuńczo- wychowawczych, w których współpracowałam zarówno z dziećmi, młodzieżą a także ich rodzinami. Ogromnym doświadczeniem była praca w domu dziecka, gdzie miałam okazję towarzyszenia dzieciom w ogromnym kryzysie jakim jest pobyt w domu dziecka. To doświadczenie nauczyło mnie wiele o potrzebach małych ludzi, o tym jak ważna jest bliska, bezpieczna więź między dzieckiem a dorosłym. Kolejnym cennym doświadczeniem w mojej praktyce była praca w szkole integracyjnej z dziecmi z różnego rodzaju zaburzeniami. Dzięki której zyskałam wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi zaburzonymi i niepełnosprawnymi, ale także z ich rodzicami.

Zaufanie jakim obdarzają mnie dzieci i młodzież, ich energia i naturalność sprawia, że ciągle chcę coraz więcej o nich wiedzieć i być dla nich coraz lepszym towarzyszem. Szanuję ich wybory i nie narzucam rozwiązań. Moim celem jest wręczenie młodym narzedzi, dzięki którym rozwiną swoje skrzydła. Wspópracuję również z rodzicami, pomagam im zrozumieć lepiej swoje dziecko i wspieram w budowaniu dobrej i bliskiej relacji. Bardzo wierzę w ogromne znaczenie nawiązania bliskiej i bezpiecznej relacji terapeutycznej.

Obecnie w kręgu moich zainteresowań jest także praca z osobami przewlekle chorymi i ich rodzinami, doświadczającymi żałoby i utraty osoby bliskiej, towarzyszenie w procesie umierania.

Uczę się psychoterapii w nurcie systemowo- ericsonowskim jednak korzystam z narzędzi z innych nurtów w zależności od potrzeb pacjenta.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Zostaw wiadomość