Joanna Gregorczuk-Prosicka2024-04-14T17:02:59+02:00
Psycholog Białystok

Joanna Gregorczuk-Prosicka

Jestem pedagogiem, pracownikiem socjalnym, psychoterapeutą, trenerem umiejętności społecznych. Jestem w trakcie całościowego 4,5-letniego kursu psychoterapii w nurcie psychodynamicznym organizowanego przez Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Opieki Środowiskowej, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od 2017 roku pracuję jako asystent naukowy na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, próbując łączyć teorię z praktyką w pracy ze studentami kierunków pedagogicznych.

W pracy psychoterapeutycznej opieram się na podejściu psychodynamicznym, w którym istotą współpracy między pacjentem i terapeutą jest dynamika przeżyć psychicznych zachodzących u obydwu tych osób oraz w obrębie stworzonej przez nich relacji. Terapeuta towarzyszy pacjentowi w analizie jego wewnętrznego konfliktu, w uzyskiwaniu większego rozumienia siebie oraz podłoża problemu.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, uczestnicząc nieustannie w szkoleniach i kursach podnoszę swoje umiejętności i kompetencje. W pracy z pacjentem cenię sobie niepowtarzalność relacji z drugim człowiekiem, szczerość, zorientowanie na cel oraz pełną zaufania atmosferę.

Prywatnie jestem żoną i mamą wspaniałej dziewczynki. Doświadczenie własnego macierzyństwa uważam za najlepszy kurs, w jakim dotychczas brałam udział.

Kwalifikacje

– Krakowskie Centrum Edukacyjne Cogito. Kurs psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pod  kierownictwem naukowym prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego (w trakcie)

– Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Kierunek: Praca socjalna (2017)

– Instytut Studiów Podyplomowych. Specjalizacja: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) oraz Przygotowanie pedagogiczne (2021)

Kursy

– Całościowy 4,5-letni kurs psychoterapii w nurcie psychodynamicznym

– Szkolenie z Terapii schematów

– Certyfikowane szkolenie z Treningu umiejętności społecznych TUS SST

– Kurs z Terapii Akceptacji z Zaangażowania (ACT)

Doświadczenie zawodowe

– Asystent naukowy w Pracowni Andragogiki i Gerontologii Edukacyjnej, Katedry Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

– Psychoterapeuta w Poradni Psychologicznej Stowarzyszenia „My dla Innych”.

– Pracownik socjalny w Fundacji DIALOG.

– Staż kliniczny w wymiarze 240 godzin na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Psychogeriatrii, w ośrodku stażowym akredytowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii.

W Ośrodku Psychoterapii poMOCNI:

– prowadzę psychoterapię indywidualną: dorosłych i młodzieży w podejściu psychodynamicznym

– prowadzę psychoterapię par w podejściu psychodynamicznym

Zostaw wiadomość

Go to Top