Magdalena Chmielewska2023-01-17T14:37:08+01:00

Magdalena Chmielewska

Aktualnie jestem w trakcie 4 – letniego całościowego szkolenia psychoterapii zintegrowanej z uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz pracy z dzieckiem i młodzieżą, organizowanego przez Szkołę Psychoterapii DIALOG w Warszawie, które przygotowuje do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem psychologiem, pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych TUS SSI oraz trenerem dramy stosowanej.

Od czternastu lat rozwijam swoje kompetencje w kierunku wspierania dzieci, młodzieży a także dorosłych w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych. Wspieram również rodziców borykających się z dylematami wychowania swoich dzieci.Podczasczas spotkań z drugim człowiekiem zależy mi na stworzeniu atmosfery zaufania i życzliwości, gdzie możliwe będzie odkrywanie szacunku i wiary w dziecięce możliwości, oraz rozwijanie łączności z własnymi emocjami.
Wierzę, że otrzymane w odpowiednim momencie wsparcie daje dziecku, nastolatkowi czy rodzicom szansę osiągnięcia zdrowia, spokoju, szczęścia, polepszenia jakości ich życia – tak jak sami to widzą, na miarę ich możliwości i potrzeb.
W swojej pracy chcę wspierać dzieci i dorosłych w pracy nad szukaniem nowych rozwiązań w celu poprawy ich wzajemnych relacji i komunikacji.
Od kilku lat prowadzę konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe z treningu umiejętności społecznych dla dzieci w różnym wieku z takimi problemami jak: nieśmiałość, wycofanie, nadmierna lękliwość, zaburzenia koncentracji uwagi, czy też problemami w sferze społecznej a także ze spektrum autyzmu.
Dzielę się wiedzą, którą stale poszerzam, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach rozwojowych.

Kwalifikacje

Ukończyłam:

Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
Pedagogikę opiekuńczo wychowawczą na Uniwersytecie w Białymstoku.

Kursy

Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży – CBT EDU w Warszawie

Trening umiejętności społecznych TUS SSI – Szkolenie certyfikacyjne w Zachodniopomorskim Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości

Szkoła dramy stosowanej – dająca uprawnienia trenera w Stowarzyszeniu STOP KLATKA w Warszawie

Metoda Kids skill’s i Jestem z Ciebie dumny – praca z dziećmi w duchu TSR

Dialog motywujący i jego wykorzystanie w profilaktyce i pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – szkolenie trenerskie

Cykl szkoleń w Fundacji Dzieci Niczyje dotyczący pracy z dziećmi, nastolatkami i rodzicami w kryzysie

Liczne szkolenia z metod diagnostycznych dzieci i młodzieży: Diagnoza Skalą Inteligencji Stanford – Binnet 5, Karty Oceny Zachowania i Emocji, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka.

Doświadczenie zawodowe

Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy UDSK w Białymstoku – Psycholog, Psychoterapeuta.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku – psycholog, diagnoza psychologiczna w kierunku rozpoznania przyczyn trudności w uczeniu się, mocjonalnych i w zachowaniu, konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku – stanowisko psychologa szkolnego.
Ośrodek Psychoterapii DOM- psycholog, konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, warsztaty psychologiczne dla rodziców.
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Dzieci Niczyje) – konsultant telefonu zaufania.
Oddział Psychiatrii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego- staż w ramach studiów psychologicznych.
Oddział Psychiatrii Sądowej SPP ZOZ w Choroszczy – staż.
Uniwersytet w Białymstoku – zajęcia ze studentami pedagogiki dotyczące diagnozy psychologicznej.
Szkoła Policealna Cosinus – zajęcia ze słuchaczami z psychologii ogólnej i społecznej.

Zostaw wiadomość

Go to Top