Magdalena Chmielewska2020-05-21T15:40:49+02:00
Magdalena Chmielewska Psycholog Białystok

Magdalena Chmielewska

Jestem psychologiem, pedagogiem, trenerem umiejętności społecznych TUS SSI oraz trenerem dramy stosowanej.

Od czternastu lat rozwijam swoje kompetencje w kierunku wspierania dzieci i młodzieży w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych a także wspieram rodziców borykających się z dylematami wychowania swoich dzieci.

Podczas spotkań z drugim człowiekiem zależy mi na stworzeniu atmosfery zaufania i życzliwości, gdzie możliwe będzie odkrywanie szacunku i wiary w dziecięce możliwości, oraz rozwijanie łączności z własnymi emocjami.

Wierzę, że otrzymane w odpowiednim momencie wsparcie daje dziecku, nastolatkowi czy rodzicom szansę osiągnięcia zdrowia, spokoju, szczęścia, polepszenia jakości ich życia – tak jak sami to widzą, na miarę ich możliwości i potrzeb.

W swojej pracy chcę wspierać dzieci i dorosłych w pracy nad szukaniem nowych rozwiązań w celu poprawy ich wzajemnych relacji i komunikacji.

Od kilku lat prowadzę konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe z treningu umiejętności społecznych dla dzieci w różnym wieku z takimi problemami jak: nieśmiałość, wycofanie, nadmierna lękliwość, zaburzenia koncentracji uwagi, czy też problemami w sferze społecznej a także ze spektrum autyzmu.

Dzielę się wiedzą, którą stale poszerzam, biorąc udział w szkoleniach i warsztatach rozwojowych./p>

Kwalifikacje

Ukończyłam:

Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
Pedagogikę opiekuńczo wychowawczą na Uniwersytecie w Białymstoku.

Kursy

Terapia poznawczo- behawioralna dzieci i młodzieży – CBT EDU w Warszawie

Trening umiejętności społecznych TUS SSI – Szkolenie certyfikacyjne w Zachodniopomorskim Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości

Szkoła dramy stosowanej – dająca uprawnienia trenera w Stowarzyszeniu STOP KLATKA w Warszawie

Metoda Kids skill’s i Jestem z Ciebie dumny – praca z dziećmi w duchu TSR

Dialog motywujący i jego wykorzystanie w profilaktyce i pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – szkolenie trenerskie

Cykl szkoleń w Fundacji Dzieci Niczyje dotyczący pracy z dziećmi, nastolatkami i rodzicami w kryzysie

Liczne szkolenia z metod diagnostycznych dzieci i młodzieży: Diagnoza Skalą Inteligencji Stanford – Binnet 5, Karty Oceny Zachowania i Emocji, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego dziecka.

Doświadczenie zawodowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku – psycholog, diagnoza psychologiczna w kierunku rozpoznania przyczyn trudności w uczeniu się, mocjonalnych i w zachowaniu, konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku – stanowisko psychologa szkolnego.

Ośrodek Psychoterapii DOM- psycholog, konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, warsztaty psychologiczne dla rodziców.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Dzieci Niczyje) – konsultant telefonu zaufania.

Oddział Psychiatrii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego- staż w ramach studiów psychologicznych.

Oddział Psychiatrii Sądowej SPP ZOZ w Choroszczy – staż.

Uniwersytet w Białymstoku – zajęcia ze studentami pedagogiki dotyczące diagnozy psychologicznej.

Szkoła Policealna Cosinus – zajęcia ze słuchaczami z psychologii ogólnej i społecznej.

Zostaw wiadomość

Go to Top