Magdalena Toczydłowska – Góral2021-12-24T06:54:29+01:00
Psycholog Białystok

Magdalena Toczydłowska – Góral

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie 4,5-letniego całościowego Kursu Psychoterapii w podejściu psychodynamicznym i systemowym, organizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie oraz atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Ponadto jestem pedagogiem specjalnym w zakresie Edukacji i Terapii osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu oraz obecnie uczestniczę w studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

w zakresie Edukacji i Rehabilitacji osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Oligofrenopedagogiki).

Od 18 lat pracuję w szkole podstawowej specjalnej z dziećmi i młodzieżą z: niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, autyzmem i zespołem Aspergera. Wspieram ich rozwój emocjonalno-społeczny, wzmacniam poczucie własnej wartości, buduję wiarę we własne siły i możliwości, udzielam pomocy psychologicznej w kryzysach. Praca z dziećmi i młodzieżą to moja pasja, która sprawia mi dużo przyjemności oraz satysfakcji.

Posiadam również 14-letnie doświadczenie pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi doświadczającymi nagłego lub przewlekłego kryzysu, stresu, trudności emocjonalnych, przemocy domowej, konfliktów rodzinnych, problemów małżeńskich, żałoby, traumy, wypadków losowych.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję pod stałą superwizją prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kwalifikacje

Ukończyłam:

Psychologię: na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Edukację i Terapię osób ze Spektrum Autyzmu: w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Psychoterapię w podejściu psychodynamicznym i systemowym: w trakcie 4,5-letniego całościowego Kursu Psychoterapii

Kursy

Kurs „Wprowadzenie do Psychoterapii Psychoanalitycznej” organizowany przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej

Szkolenie I stopnia do prowadzenia terapii w nurcie TSR – „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach w pracy socjalnej i interwencji” organizowane przez CTSR

Szkolenie II stopnia do prowadzenia terapii w nurcie TSR – „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach – kurs zaawansowany” organizowane przez CTSR

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – I Stopień – organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Szkolenie „Pomoc psychologiczna i interwencja w pracy z osobami stosującymi przemoc” organizowane przez Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Szkolenie „Podstawy mediacji – teoria i praktyka” organizowane przez Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Szkolenie „Zagrożenie samobójstwem – interwencja kryzysowa wobec dzieci, młodzieży, dorosłych” organizowane przez Grupę Interwencji Psychologicznej i

Szkoleń ARCAN

Szkolenie „Program Nauki Zachowania – Trening Umiejętności”

Doświadczenie zawodowe

 • Mam doświadczenie pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi w:

  Podlaskim Centrum Leczenia Zaburzeń Nerwicowych – staż w ramach studiów psychologicznych,

  Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Szkole Podstawowej nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku – stanowisko psychologa, prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej z dziećmi,

  Szkole Podstawowej nr 30 Specjalnej w Białymstoku – stanowisko psychologa, udzielanie wsparcia psychologicznego uczniom i rodzicom, prowadzenie terapii psychologicznej oraz specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych dla dzieci potrzebujących pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

  Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w

  Białymstoku – stanowisko psychologa, prowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej dla młodzieży i dorosłych, m.in. ofiar przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc;

  udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz myślami samobójczymi;

  prowadzenie terapii grupowej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie; udzielanie porad, konsultacji dla rodziców przeżywających trudności wychowawcze z dziećmi,

  Szkole Podstawowej w Choroszczy – stanowisko psychologa, udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży; porad, konsultacji rodzicom zgodnie z bieżącymi potrzebami,

  Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Białymstoku – stanowisko psychologa,

  udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla uczniów,

  Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Białymstoku – prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

  Studium Kosmetycznym i Fryzjerskim w Centrum Oświatowym „Edukator” w Białymstoku – nauczanie przedmiotu Psychologia,

  W Ośrodku Psychoterapii poMOCNI prowadzę:

  konsultacje psychologiczne,

  terapię indywidualną dzieci, młodzieży, osób dorosłych, par.

Zostaw wiadomość

Go to Top