Psycholog Białystok

Marta Gauk

Jestem pedagogiem z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej, korekcyjnej oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Aktualnie pogłębiam swoją wiedzę na studiach psychologicznych, specjalizując się w psychologii dzieci i młodzieży.


Przez 10 lat pracowałam jako wychowawca i terapeuta w Placówce Wsparcia Dziennego zdobywając cenne doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi, edukacyjnymi i społecznymi, ściśle współpracując z rodzicami podopiecznych. Specjalizuję się głównie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, inspirując się podejściem Emmi Pikler, Marii Montessori, Janusza Korczaka oraz rodzicielstwem bliskości.

Wspieram rodziców w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, pomagając im zrozumieć i oswoić uczucia zarówno swoje jak i dzieci, spojrzeć na dane sytuacje oczami dziecka, znaleźć źródło problemu i szukać rozwiązań. W pracy z dziećmi kieruję się dużą uważnością i empatią, starając się zrozumieć ich problemy i potrzeby. Do każdego z pacjentów podchodzę indywidualnie, z naturalną ciekawością i otwartością na drugiego człowieka.

Prywatnie jestem matką dwóch synów – 3 i 12 – letniego, którzy są moimi największymi nauczycielami – źródłem doświadczenia i nieskończonej inspiracji.

Zostaw wiadomość