Marta Żur-Kuźmicz2021-11-07T16:15:36+01:00

Marta Żur-Kuźmicz

Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Jestem również certyfikowanym trenerem Family Lab Polska.

Aktualnie jestem uczestniczką całościowego, czteroletniego kursu dla psychoterapeutów we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii atestowanego przez Sekcje Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W swojej pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję podejście integracyjne. Szczególnie bliskie jest mi podejście psychodynamiczne.

Udzielając wsparcia rodzicom oraz pedagogom korzystam z założeń Porozumienia Bez Przemocy (NVC), rodzicielstwa bliskości oraz pedagogiki Jespera Juula.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kwalifikacje

Ukończyłam:

Psychologię – Uniwersytet Jagielloński

Psychoterapia: w trakcie całościowego czteroletniego kursu dla psychoterapeutów

Psychologia Transportu- Studia Podyplomowe- Uniwersytet Warszawski

Przygotowanie Pedagogiczne- Studia Podyplomowe- Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Kursy

Familylab Polska- Kurs trenerski Familylab kończący się certyfikatem.

Szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości – 2.

„Prowadzenie Warsztatów dla Dobrych Rodziców Parent Managment Training” – certyfikat umiejętności zawodowych wydany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami” nr 81.

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce- Kurs przygotowujący do funkcji biegłego sądowego.

Badania osobowości psychopatycznej w Areszcie Śledczym w Białymstoku.

Doświadczenie zawodowe

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łapach – psycholog, diagnoza psychologiczna w kierunku rozpoznania przyczyn trudności w uczeniu się, emocjonalnych i w zachowaniu, porady indywidualne, terapia indywidualna,konsultacje psychologiczne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, warsztaty dla rodziców.

Blisko siebie – pracownia psychoterapii i psychoedukacji – psychoterapeuta, konsultacje rodzicielskie, prowadzenie grup rozwojowych oraz grup wsparcia, seminaria inspirujące Family Lab, warsztaty dla rodziców.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku- wykładowca – Kurs Reedukacyjny z zakresu problematyki przeciwalkoholowej oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku – psycholog – diagnoza funkcjonowania poznawczego oraz osobowości.

W Ośrodku Psychoterapii poMOCNI:

psychoterapię dzieci

psychoterapię młodzieży

psychoterapię dorosłych

warsztaty psychoedukacyjne

warsztaty dla rodziców

Zostaw wiadomość

Go to Top