Natalia Predko2021-11-07T16:12:15+01:00

Natalia Predko

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Od 2012r. pracuję wspierając dzieci, młodzież i dorosłych. Ponadto jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych (TUS SST). Ważna jest dla mnie współpraca z lekarzem psychiatrą dziecięcym, psychiatrami osób dorosłych oraz z psychologami i psychoterapeutami specjalizującymi się w określonej tematyce.

Stosowane przeze mnie metody i techniki pracy są zgodne ze standardami wyznaczonymi przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, którego jestem członkiem.

W psychoterapii stosuje myślenie integracyjne, szczególnie bliskie jest mi podejście systemowe oraz psychodynamiczne. W zależności od problematyki, z którą zgłasza się klient, jego uwarunkowań psychicznych i społecznych, jak również możliwości i ograniczeń, dobieram metodę pracy, która w najlepszy możliwy sposób pomaga rozwiązać problem.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji (nadzorowi merytorycznemu) indywidualnej oraz grupowej. Biorę udział w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej. Jestem pasjonatką w swojej dziedzinie, wciąż pogłębiającą swoją wiedzę oraz praktyczne jej zastosowanie.

Do psychoterapii zapraszam szczególnie rodziny, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Ofertę kieruję również do par/małżeństw przeżywających trudności i konflikty w związku. Moja oferta obejmuje także psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży. W Ośrodku poMOCNI prowadzę również warsztaty psychoedukacyjne, treningi umiejętności społecznych, warsztaty umiejętności wychowawczych.

Kwalifikacje

Ukończyłam:

Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim (specjalności: Psychologia Kliniczna Dziecka; Terapia Rodzin i Małżeństw)

Całościowe IV-letnie szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowane przez MABOR Centrum Psychologiczno-Medyczne oraz Centrum Doradztwa i Szkoleń

Roczną szkołę Psychoterapii Par w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (szkolenie uzupełniające) rekomendowane przez sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako szkolenie kwalifikujące do uprawiania zawodu psychoterapeuty

Aktualnie uczestniczę w rocznej szkole Psychoterapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (szkolenie uzupełniające) rekomendowane przez sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako szkolenie kwalifikujące do uprawiania zawodu psychoterapeuty

Kursy

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli.

Kurs doskonalący dla pracowników placówek medycznych „Prawne i psychologiczne aspekty pracy z trudnym pacjentem”.

„Warsztaty dla Dobrych Rodziców- prowadzenie warsztatów dla rodziców. Cześć I Teoretyczne przygotowanie do prowadzenia programu”.

„Prowadzenie Warsztatów dla Dobrych Rodziców Parent Managment Training” – certyfikat umiejętności zawodowych wydany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami” nr 81.

Certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych TUS SST potwierdzający wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne potrzebne do prowadzenia treningów umiejętności społecznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z dysfunkcjami w sferze społecznej, a szczególnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z Zespołem Downa, z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i z Zespołem Aspergera oraz z zaburzeniami zachowania wydany przez Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości.

szkolenie nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5.

„Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka” organizowane przez Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną SYNAPSIS.

„KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci” prowadzone przez wydawnictwo KOMLOGO.

„Mutyzm selektywny-pomoc psychologiczna dla dziecka i rodziny” prowadzone przez Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i lęku.

Kurs „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem” organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej.

Introduction to HANDLE on Autism.

Two-day workshop „Going to the heart of autism-the RDI Program given by dr Steven Gutstein.

Liczne szkolenia dotyczące metod diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystywanych w pracy z dziećmi (m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, wspomaganie ucznia niepełnosprawnego w szkole).

Udział w treningach interpersonalnych, zgrupowaniach dydaktyczno-treningowych, grupie Balinta oraz grupach genogramowych.

Doświadczenie zawodowe

Ośrodek Psychoterapii DOM – konsultacje psychologiczne, prowadzenie terapii dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodzin i par, prowadzenie treningów umiejętności społecznych.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku – psycholog, psychoterapeuta, diagnoza i terapia dzieci oraz młodzieży, konsultacje rodzinne, prowadzenie grup terapeutycznych.

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku – psycholog, diagnoza psychologiczna w kierunku rozpoznania przyczyn trudności w uczeniu się, emocjonalnych i w zachowaniu, konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz nauczycieli.

Prowadzenie warsztatów dla dzieci, rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi i nastolatkami.

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii- prowadzenie terapii rodzin w ramach szkolenia psychoterapeutycznego.

Centrum Terapii Autyzmu Sotis – „Magiczna Busola” (Punkt Przedszkolny) w Warszawie– terapeuta cień, wspomaganie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, asystowanie w czasie terapeutycznych zajęć grupowych.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” w Warszawie –praktyki studenckie, stanowisko koterapeuty w grupowych zajęciach terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym z trudnościami w komunikowaniu się.

Zajęcia stażowe w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka (Uniwersytet Warszawski).

Zajęcia stażowe w Pracowni Zaburzeń Rodziny Wydziału Psychologii UW (uczestnictwo w terapii rodzin, małżeństw oraz par na stanowisku ko terapeuty, reflektowanie w Teamie Reflektującym).

Zostaw wiadomość

Go to Top