Psycholog Białystok

Paulina Łupińska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie 4-letnich studiów podyplomowych w Warszawskiej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT – EDU, rekomendowanej przez PTTPB oraz EABCT.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi oraz młodzieżą w następujących obszarach pomocy:
1. Trudności w żłobku, przedszkolu i szkole (problemy adaptacyjne, lęk separacyjny, problemy w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, trudności w radzeniu sobie ze stresem, lęki i fobie szkolne, niskie poczucie własnej wartości, kłopoty z asertywnością, problemy w ekspresji emocji)
2. Trudności w relacjach rodzinnych (zachowania opozycyjno-buntownicze, rywalizacja w rodzeństwie, problemy w komunikacji z najbliższymi/partnerem)
3. Zaburzeń zachowania, zachowania autodestrukcyjne
4. Interwencji kryzysowej (śmierć bliskiej osoby, choroba, rozwód, konflikty rodzinne)
5. Depresji
6. Obniżeniu nastroju, braku motywacji, problemy z samooceną i poczuciem własnej wartości, poczucie smutku i przygnębienia, lęk w nowych i trudnych sytuacjach
7. Kłopoty wychowawcze
8. Zaburzeń w rozwoju, zaburzeń ze spectrum autyzmu

W procesie udzielania pomocy, ważne jest dla mnie uwzględnienie indywidualnych potrzeb pacjenta. Koncentruję się na wsparciu i wzmocnieniu zasobów człowieka, korzystając z różnych metod terapeutycznych, a także biorę pod uwagę jego indywidualne potrzeby i preferencje. Podejmuję starania, aby dobrać optymalne narzędzia pracy, umożliwiające trwałą zmianę. Za kluczowy aspekt pracy z dziećmi i młodzieżą, uważam współpracę z rodzicami/opiekunami. Bardzo istotne jest dla mnie stworzenie z pacjentem odpowiedniej relacji terapeutycznej, która będzie się opierać na zaufaniu i bezpieczeństwie.

Kierując się dobrem pacjentów, stale pogłębiam swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i konferencjach, a swoją pracę poddaję superwizji. W pracy przestrzegam zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Zostaw wiadomość